ERASMUS+ PROJEKT: OSTVARIVANJE OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA KROZ STRUČNU PRAKSU U AGROTURIZMU

U sklopu projekta „Ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema kroz stručnu praksu u agroturizmu” 16 naših učenika od 1. do 4. razreda koji se školuju za zanimanje agroturistički tehničar obavit će dvotjednu stručnu praksu na agroturističkim gospodarstvima u talijanskoj regiji Toskani. Osim kvalitetne stručne prakse i usvajanja stručnih znanja, sudjelovanje u projektu učenicima će omogućiti razvijanje osobnih […]

Učenički servis-dokumenti

Dokumenti i publikacije Potvrda o izvršenim poslovima Uputnica_poslodavac Evidencija učenika Zakon o posredovanju u zapošljavanju Suglasnost roditelja Evidencijski list poslodavca Korisni linkovi Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem Zakon o radu

Učenički servis

Uvjeti poslovanja Srednje poljoprivredne i tehničke škole kao posrednika za povremeni rad redovnih učenika UČENICIMA, RODITELJIMA I POSLODAVCIMA Kontakt telefon: +385 (0)20 672 754 ili 672 689, mail: info@ssopuzen.hr radno vrijeme: od 9 do 12 h Na temelju potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 102-02/17-01/01, URBROJ: 524-04-02-01/2-17-2 od  29. ožujka 2017. godine) Srednja poljoprivredna i tehnička […]

Dokumenti i informacije

Statut Pročišćeni Statut Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o radu školske knjižnice Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu školskog sportskog društva “Srednja škola Opuzen” Procedura blagajničkog poslovanja Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje Pravilnik o načinu i postupku […]

Katalog informacija

OPĆE INFORMACIJE/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti: […]