web dizajner

Web stranica kao moderni način komuniciranja danas je nezaobilazni proizvod, a biti web dizajner je uz Internet programere i administratore računalnih mreža jedno od najtraženijih zanimanja. Osmisliti i izraditi web stranicu je osnovni proizvod koji će web dizajner napraviti u svom profesionalnom radu i sa ovim našim obrazovnim programom učenici će steći

  • vještinu služenja računalom, teoretska i praktična znanja vezana uz izradu web stranice
  • senzibilitet u vizualnom oblikovanju web sadržaja uz primjenu osnovnih dizajnerskih pravila
 

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja web dizajneri mogu svoja znanja ponuditi odmah na tržištu rada ili se mogu nastaviti školovati na nekim od srodnih veleučilišta ili fakulteta.

Uvjeti za upis

Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):

  • Hrvatski jezik,
  • Matematika,
  • prvi strani jezik
  • Fizika
  • Tehnička kultura
  • Likovna kultura
 

Web dizajner – plan i program