Katalog informacija

OPĆE INFORMACIJE/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

pisanim putem na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen

elektroničkom poštom na adresu: info@ssopuzen.hr, na broj fax-a: 020/ 672 754 ili donijeti osobno u Školi radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Škola uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Službenikom za zaštitu osobnih podataka u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi imenovana je tajnica MAJA BAJO MATAGA, mag.iur.

Službeni podaci:

ime i prezime: Maja Bajo Mataga, mag.iur.
telefon: 020/672754
e-mail: info@ssopuzen.hr


Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove:

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz opće uredbe te drugim odredbama ili države članice o zaštiti podataka

b) praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podoataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade,

c) pružanje savjeta u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skaldu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka,

d) suradnja s nadzornim tijelom,

e) djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe te savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Facebook
Twitter