Novo zanimanje - web dizajner
Nudimo vam dodatno zanimanje - web dizajner
Saznaj više
Novo zanimanje - web dizajner
Nudimo vam dodatno zanimanje - web dizajner
Saznaj više

NOVOSTI

Plan nabave 2023.

KLASA: 007-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-40 Opuzen, 23. prosinca 2022.g. Na temelju članka 48. Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole

Opširnije »

Zanimanja

Školovanje u našem obrazovnom programu omogućava učenicima kvalitetna opća i stručna znanja.


EU projekti

Naša škola do sada je sudjelovala u realizaciji više projekata Europske Unije.
Učenički servis

Pronađi sezonski posao pomoću učeničkog servisa.

O školi

Naša vizija je kvalitetna i sigurna škola, u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno, a sudionici obrazovnog procesa međusobno se uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.