WEB
DIZAJNER

Zanimanja

Školovanje u našem obrazovnom programu omogućava učenicima kvalitetna opća i stručna znanja.

EU projekti

Naša škola do sada je sudjelovala u realizaciji više projekata Europske Unije.

Učenički servis

Pronađi sezonski posao pomoću učeničkog servisa.

O školi

Naša vizija je kvalitetna i sigurna škola, u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno, a sudionici obrazovnog procesa međusobno se uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.