O ŠKOLI

Srednja poljoprivredna i tehnička škola uspješno nastavlja prekinutu tradiciju srednjeg školstva u Opuzenu kao jedina poljoprivredna škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U školskoj godini 2011./2012. u školi su zaposlena 32 djelatnika, a u dvanaest razrednih odjeljenja obrazuje se 251 učenik. Novi učionički prostori, školski plastenik, opremljena informatička učionica, kvalitetan nastavni kadar jamstvo su da Srednja poljoprivredna i tehnička škola svakom upisanom učeniku osigurava:

  • stručnost i osposobljenost za zapošljavanje,
  • vertikalnu i horizontalnu prohodnost u nastavku daljnjeg školovanja na sveučilištima i veleučilištima,
  • praktičnu primjenu naučenog u promjenjivim uvjetima rada i života,
  • usvajanje vrednota i vještina nenasilnog rješavanja sukoba.

Uvjereni smo da sami stvaramo realne pretpostavke za trajnu budućnost ove škole, škole koja će osigurati učenicima stjecanje znanja i sposobnosti potrebnih za život.

Povijest škole

Škola je započela s radom 01. rujna 2003. godine, Odlukom Dubrovačko-neretvanske skupštine o osnivanju Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu od 17. 3. 2003. g. i Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa od 25. 3. 2003. god.
Početna ideja i njeno oživotvorenje pripada g.Marinku Filipoviću koji je objedinio sve relevantne političke i gospodarske interese za otvaranjem poljoprivredne škole na području županije. Razumljivo je da su mjesto i uloga Grada Opuzena i Dubrovačko-neretvanske županije kao i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nezaobilazne, posebno s gledišta kontinuiranog izraženog interesa za poticanje i stvaranje materijalnih i prostornih uvjeta za daljnji razvoj škole.
Škola je započela s radom u zgradi Osnovne škole, sa dva odjela i ukupno 37 učenika.

Naša misija

Omogućiti učenicima da u ozračju tolerancije i suradničkih odnosa, steknu kompetencije potrebne za daljnje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja u uvjetima globalizacije uz geslo “Nauči kako posijati, posaditi, uzgojiti, pobrati, prodati i naplatiti!”

Naša vizija

Naša vizija je kvalitetna i sigurna škola, bliska životu, u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći da ozračje u školi bude radno i prijateljsko, u kojoj se sve nesuglasice rješavaju dogovorom, a sudionici obrazovnog procesa, i učenici i nastavnici, međusobno se uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.

Kutak za roditelje

Odabir zanimanja složena je odluka. Ovisi o interesima i sklonostima, o vještinama, znanjima i sposobnostima učenika. O njoj treba razmisliti dobro, a vrlo je važno početi razmišljati pravodobno. Učenike treba potaknuti da razmišljaju o vlastitoj budućnosti. Ako počnu razmišljati sada, bit će im puno lakše donijeti odluku o svojoj vlastitoj karijeri kada za to dođe vrijeme. U tome im trebate pomoći i Vi. Obitelj ima golem utjecaj na odluke mladih ljudi o njihovom budućem zanimanju i poslu. Najvažnija uloga obitelji jest pružanje podrške. Druga uloga obitelji svakako je pružanje iskustvenih savjeta.

Neretvanska dolina je poljoprivredno orijentirano područje. Prirodne karakteristike neretvanske doline ukazuju na velike razvojne mogućnosti poljoprivrednih djelatnosti. Širok mozaik tipova tala, mikroklime, te zemljopisni smještaj daje mogućnost uzgoja svih vrsta poljoprivrednih biljaka kao nigdje u Hrvatskoj. No, da bi se iskoristile sve mogućnosti u poljoprivredi koje postoje u našoj dolini potrebno je znanje i nove spoznaje u metodama pripreme, obrade i iskorištavanja potencijala zemlje.

Važno je za napomenuti da će ulaskom u Europsku uniju, svaki gospodarstvenik koji će se baviti poljoprivrednim zanimanjem, morati imati ili srednjoškolsku ili visokoškolsku diplomu o osposobljenost za rad u poljoprivrednoj struci. Uređivanjem tržišta i pravnog sustava, vaše obiteljsko gospodarstvo ili obiteljsko poduzeće morat će imati bar jednog stručno osposobljenog zaposlenika ili člana obitelji za rad u poljoprivredi. RAZMIŠLJAJTE O TOME NA VRIJEME!

Poljoprivredna zanimanja, u sklopu strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, označena su kao perspektivna, te kao zanimanja koja treba poticati u svakom pogledu. Potaknite i vi razvoj poljoprivrede u Neretvi omogućujući svom djetetu obrazovanje koje će koristiti njemu samome, obitelji, a u krajnjoj liniji cijelom hrvatskom gospodarstvu.