Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u šk.god 2022./2023.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br. 49/2015, 109/16, 47/2017, 39/2022) te Odluke o upisu učenika […]