Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u šk.god 2022./2023.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br. 49/2015, 109/16, 47/2017, 39/2022) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Srednja poljoprivredna i tehnička škola objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ

GODINI 2022./2023.

Web dizajner

Svrha radnog mjesta web dizajner je pružanje kvalitetne usluge osmišljavanja i izrade korisniku pristupačnog i upotrebljivog web rješenja (web stranica, web aplikacija, web servisi, web poslovanje, digitalna kartografija i GPS navigacijski sustavi, web igre i dr.) za različita informacijsko-komunikacijska okruženja. Web dizajner obavlja poslove: osmišljavanja web rješenja uz stalnu komunikaciju s klijentima i suradnicima, izrade vizualnog oblikovanja projekta, izrade i objedinjavanja web elemenata prema funkcionalnostima projekta, testiranja i objave web projekta na različitim informacijsko-komunikacijskim okruženjima te održavanja i nadogradnje web projekta. Prilikom rada najčešće radi u timu, a u radu koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Posao web dizajnera je uglavnom projektno orijentiran. Web dizajner primjenjuje grafičko oblikovanje, prema estetskim zakonitostima, uz dobro poznavanje web programiranja. Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.  
Trajanje obrazovnog programa

Broj učenika
4

20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednjaTehnička kultura (uz hrvatski, matematiku, prvi strani jezik, fiziku i likovnu kulturu)
škola)
 
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određujeNatjecanje mladih tehničara
ga srednja škola) 
 uredan njuh i raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanjafunkcioniranje, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene.
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis upotvrda nadležnoga školskog liječnika  
program
 
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 30.6. 2022. u 9,30 (na zahtjev učenika)
jezika za učenike koji ga nisu pohađali u osnovnoj školi
 
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 23.6.2021. u 9,30  (na zahtjev učenika)
jezika za učenike s teškoćama u razvoju(koji nisu pohađali)
 
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezniEngleski jezik, Njemački jezik
nastavni predmeti
 
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kaoEtika, Vjeronauk
izborni nastavni predmet
 
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov0,00kn
udjel godišnje)
 
Iznos školarine za kandidate izvan EU0,00kn

Komercijalist

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Ukoliko je zaposlen u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ukoliko radi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje*.

Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

Trajanje obrazovnog programa u godinama4
Broj učenika20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednjaTehnička kultura (uz hrvatski , matematiku, prvi strani jezik, povijest i geografiju)
škola)
 
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određujeNatjecanje mladih tehničara
ga srednja škola) 
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanjauredan vid, uredan sluh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis upotvrda nadležnoga školskog liječnika
program
 
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 30.6.2022. u 9,30 (na zahtjev učenika)
jezika (za učenike koji nisu pohađali u osnovnoj školi)
 
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 23.6.2022. u 9,30 (na zahtjev učenika)
jezika za učenike s teškoćama u razvoju(koji nisu pohađali)
 
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezniEngleski jezik, Njemački jezik
nastavni predmeti
 
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kaoEtika, Vjeronauk
izborni nastavni predmet
 
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov0,00kn
udjel godišnje)
 
Iznos školarine za kandidate izvan EU0,00kn

Potrebni dokumenti (upisnice, liječničke potvrde i svjedodžbe te svi ostali dokumenti kojima se dokazuju dodatni bodovi) dostavljaju se u školu 12. i 13. srpnja 2022.g. osobno (od 8 do 12) ili na e-mail: info@ssopuzen.hr.

Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2022.

  • Jedinstveni popis  zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa
  • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
  • Odluka  o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj 2022./2023.

Facebook
Twitter