Erasmus+ projekt: Jačanje poduzetničkih kompetencija u agroturizmu

 • NAZIV PROJEKTA: Jačanje poduzetničkih kompetencija u agroturizmu
 • BROJ PROJEKTA: 2018-1-HR01-KA102-047169
 • PROGRAM: Erasmus+ za 2018. godinu za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.548,00 eura (EU doprinos: 100%)
 • NOSITELJ PROJEKTA: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen
 • VODITELJI PROJEKTA: Ivana Filipović i Josip Jelčić
 • TRAJANJE PROJEKTA: 1.8.2018. – 31.7.2019.
 • DATUM MOBILNOSTI: 31.3.2019. – 13.4.2019.
 • BROJ SUDIONIKA: 14 učenika + 1 nastavnik pratitelj

Erasmus + je vodeći program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. – 2020.g., a ciljevi su mu poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Zahvaljujući programu Erasmus+ više od 4 milijuna Europljana imapriliku studirati, osposobljavati se, prikupljati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu.

Opis projekta:

Dolina Neretve prepoznatljiva je po proizvodnji voća i povrća, prije svega mandarina. Većina stanovništva bavi se upravo poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, obitelji ne ostvaruju dostatne ekonomske koristi baveći se samo poljoprivredom te se okreću komplementarnim zanimanjima kao što su turizam i agroturizam. Iz svega je vidljivo da svi koji se žele baviti agroturizmom trebaju poznavati ne samo standarde suvremene poljoprivredne proizvodnje i ugostiteljstva već prije svega biti sposobni upravitelji svojih gospodarstava. Da bi to postali potrebno je ovladati upravljačkim i menadžerskim i poduzetničkim vještinama.

Istraživanjem europskog agroturističkog tržišta saznali smo da su upravo Njemačka i Austrija izmislile agroturizam i da je agroturizam preporodio njihova poljoprivredna gospodarstva. Iz tog razloga smo odabrali upravo Njemačku, i to područje Frankfurta na Majni u kojem će naši učenici stjecati poduzetničke kompetencije za bavljenjem agroturizmom.

Kroz projekt planiramo poslati 14 učenika poljoprivrednih i komercijalnih zanimanja na stručnu praksu u Frankfurt na Majni i njegovu okolicu. Učenici će stručnu praksu obavljati kod odabranih njemačkih poslodavaca koji se bave agroturizmom, vinskim , gastro, pustolovnim, avanturističkim i ostalim oblicima turizma.

Ukupno trajanje mobilnosti je 10 radnih dana, odnosno 80 radnih sati koliko iznosi godišnji fond sati stručne prakse za sva zanimanja škole. Termin predviđen za samu mobilnost je 31.3. 2019. – 13.4.2019.

Izbor učenika ovisit će o njihovoj motivaciji i sklonostima za stjecanje poduzetničkih kompetencija u agroturizmu, zalaganju i radu na praktičnoj nastavi i strukovnim vježbama. Nakon obavljene stručne prakse u Njemačkoj, učenici poljoprivrednih zanimanja će usvojena teorijska i praktična znanja primijeniti u praksi u sklopu kurikuluma praktične nastave odnosno rada na školskom agroturističkom poligonu, radom na otvorenom i u zaštićenim prostorima. Učenici smjera komercijalist će moći primijeniti stečena znanja i vještine o tržištu, ponudi i potražnji, načinima i kanalima prodaje, marketingu, istraživanju tržišta, poslovnoj komunikaciji, stvaranja brenda i prezentaciji proizvoda, poslovnom bontonu u sklopu kurikuluma strukovnih vježbi.

Kroz mobilnost se predviđa da će učenici unaprijediti poduzetničke kompetencije, povećati samopouzdanje, radne navike, sposobnost timskog rada, osjećaj profesionalne odgovornosti, te unaprijediti jezične, interkulturalne te internacionalne kompetencije.

Stoga su i ishodi učenja koje želimo postići provedbom ovog projekta mobilnosti u skladu s tim:

 1. Znati prepoznati ciljano tržište na osnovi potencijala i preferencija obitelji, potencijala i mogućnosti okruženja i razvoja novog proizvoda i ili usluge
 2. Identificirati ljudske potencijale obiteljskog gospodarstva, materijalne i nematerijalne resurse regije
 3. Organizirati rad na obiteljskom gospodarstvu prema raspoloživim obiteljskim resursima agroturističkog gospodarstva
 4. Organizirati poslovanje prema načelima održivog razvoja, uvažavajući lokalne i regionalne posebnosti
 5. Integrirati obiteljske vrijednosti i stavove u poslovanju agroturističkog gospodarstva.

Cilj projekta je osposobiti učenike dodatnim poduzetničkim kompetencijama i vještinama  u području agroturizma kako bi se po završetku srednjoškolskog obrazovanja samozaposlili i razvijali svoje agroturističke poduzetničke ideje.

Članak nakon završetka mobilnosti u Frankfurtu

Učenici naše škole boravili su u dva tjedna na stručnoj praksi u Frankfurtu, Njemačka. Stjecanje znanja i vještina u agroturizmu omogućeno je kroz projekt „Jačanje poduzetničkih kompetencija u agroturizmu“ u sklopu EU programa Erasmus+ ukupne vrijednosti od 32.548,00 EUR. Projekt je obuhvatio mobilnost ukupno 14 učenika drugoga, trećega i četvrtoga razreda zanimanja agroturistički tehničar i komercijalist na stručnu praksu u Frankfurt, Njemačka. Cilj projekta je unaprjeđenje stručnih znanja i vještina u području agroturizma kako bi se po završetku srednjoškolskog obrazovanja mogli samozaposliti i razviti vlastite agroturističke poduzetničke ideje ili jednostavno poboljšati svoju konkurentnost na tržištu rada. Stručnu praksu učenici su obavljali kod odabranih njemačkih poslodavaca koji se bave agroturizmom, vinskim, gastro, pustolovnim, konjičkim turizmom i sl. u Frankfurtu i okolici, a prema programu koji je kreiran u suradnji s projektnim partnerom – Hrvatskim gospodarskim savezom u Njemačkoj.

Facebook
Twitter