Upisi

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za […]

Erasmus+ projekt: Jačanje poduzetničkih kompetencija u agroturizmu

NAZIV PROJEKTA: Jačanje poduzetničkih kompetencija u agroturizmu BROJ PROJEKTA: 2018-1-HR01-KA102-047169 PROGRAM: Erasmus+ za 2018. godinu za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.548,00 eura (EU doprinos: 100%) NOSITELJ PROJEKTA: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen VODITELJI PROJEKTA: Ivana Filipović i Josip Jelčić TRAJANJE PROJEKTA: 1.8.2018. – 31.7.2019. DATUM MOBILNOSTI: 31.3.2019. […]