Dopunski rad za prve, drugi i treći razred

Raspored sati dopunskog rada

SRIJEDA, 21. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Poslovne komunikacije–I.Žderić

 

Njemački jezik–J.Jelčić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Matematika – K.Džaja

2.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Poslovne komunikacije–I.Žderić

 

Njemački jezik–J.Jelčić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Matematika – K.Džaja

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

4.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

5.

 

Računovodstvo-I.Vištica

Matematika – K.Džaja

 

6.

 

Računovodstvo-I.Vištica

Matematika – K.Džaja

 

7.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

PETAK, 23. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Poslovne komunikacije–I.Žderić

 

Njemački jezik–J.Jelčić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Matematika – K.Džaja

2.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Poslovne komunikacije–I.Žderić

 

Njemački jezik–J.Jelčić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Matematika – K.Džaja

3.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

 

4.

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

 

5.

Kemija-L.Prusac

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

6.

Kemija-L.Prusac

 

Računovodstvo-I.Vištica

 

7.

 

Poznavanje robe-L.Prusac

Poznavanje robe-L.Prusac

 

8.

 

Poznavanje robe-L.Prusac

Poznavanje robe-L.Prusac

 

PONEDJELJAK, 26. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

 

Računovodstvo-I.Vištica

Njemački jezik–J.Jelčić

Matematika – K.Džaja

 

2.

 

Računovodstvo-I.Vištica

Njemački jezik–J.Jelčić

Matematika – K.Džaja

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

4.

Matematika – K.Džaja

 

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

5.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Poslovne komunikacije–I.Žderić

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Matematika – K.Džaja

6.

 

Poslovne komunikacije–I.Žderić

 

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

Matematika – K.Džaja

7.

 

 

 

Matematika – K.Džaja

UTORAK, 27. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

 

Poznavanje robe-L.Prusac

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika – K.Džaja

2.

 

Poznavanje robe-L.Prusac

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika – K.Džaja

3.

Kemija-L.Prusac

Računovodstvo-I.Vištica

Matematika – K.Džaja

 

4.

Kemija-L.Prusac

Računovodstvo-I.Vištica

Matematika – K.Džaja

 

5.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

6.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

7.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Poslovne komunikacije–I.Žderić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

 

8.

 

Poslovne komunikacije–I.Žderić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

 

 

 

SRIJEDA, 28. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

 

Poznavanje robe-L.Prusac

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika – K.Džaja

2.

 

Poznavanje robe-L.Prusac

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika – K.Džaja

3.

Kemija-L.Prusac

Računovodstvo-I.Vištica

Matematika – K.Džaja

 

4.

Kemija-L.Prusac

Računovodstvo-I.Vištica

Matematika – K.Džaja

 

5.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

6.

Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Računovodstvo-I.Vištica

 

7.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

Poslovne komunikacije–I.Žderić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

 

8.

 

Poslovne komunikacije–I.Žderić

Trgovinsko poslovanje – I.Žderić

 

ČETVRTAK, 29. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Kemija-L.Prusac

 

Njemački jezik-J.Jelčić

Matematika-K.Džaja

 

2.

Kemija-L.Prusac

 

Njemački jezik-J.Jelčić

Matematika-K.Džaja

 

3.

Matematika – K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika-K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

 

4.

Matematika – K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika-K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

 

5.

 

 

 

Matematika – K.Džaja

6.

 

 

 

Matematika – K.Džaja

7.

 

 

 

Matematika – K.Džaja

PETAK, 30. LIPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Kemija-L.Prusac

 

Njemački jezik-J.Jelčić

Matematika-K.Džaja

 

2.

Kemija-L.Prusac

 

Njemački jezik-J.Jelčić

Matematika-K.Džaja

 

3.

Matematika – K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika-K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

 

4.

Matematika – K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

Matematika-K.Džaja

Poznavanje robe-L.Prusac

 

5.

 

 

 

Matematika – K.Džaja

6.

 

 

 

Matematika – K.Džaja

7.

 

 

 

Matematika – K.Džaja

PONEDJELJAK, 3. SRPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

4.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

5.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

6.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

UTORAK, 4. SRPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

4.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

5.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

6.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

SRIJEDA, 5. SRPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

4.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

5.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

6.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

ČETVRTAK, 6. SRPNJA

Sat/Razred

1.a

1.b

2.b

3.a

1.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

2.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

3.

Matematika – K.Džaja

Matematika – K.Džaja

 

 

4.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

5.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

6.

 

 

Matematika – K.Džaja

 

           

 

Facebook
Twitter