Dopunski rad za prve, drugi i treći razred

Raspored sati dopunskog rada SRIJEDA, 21. LIPNJA Sat/Razred 1.a 1.b 2.b 3.a 1. Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić Poslovne komunikacije–I.Žderić   Njemački jezik–J.Jelčić Trgovinsko poslovanje – I.Žderić Matematika – K.Džaja 2. Čovjek, zdravlje i ekologija–S.Šutić Poslovne komunikacije–I.Žderić   Njemački jezik–J.Jelčić Trgovinsko poslovanje – I.Žderić Matematika – K.Džaja 3. Matematika – K.Džaja Matematika – K.Džaja Računovodstvo-I.Vištica   […]