EU projekt:

Srednja poljoprivredna i tehnička škola je partner u EU projektu “Agroturistički inovativni menadžment”-AIM 24. travnja 2015. godine započela je provedba projekta AIM. Nositelj projekta: Poljoprivredna škola, ZagrebPartneri u projektu:-Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen-Ekonomska i turistička škole Daruvar Projekt se realizira u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR 3.1.14. Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama […]