EU projekt:

Srednja poljoprivredna i tehnička škola je partner u EU projektu “Agroturistički inovativni menadžment”-AIM

24. travnja 2015. godine započela je provedba projekta AIM. 
Nositelj projekta: Poljoprivredna škola, Zagreb
Partneri u projektu:
-Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen
-Ekonomska i turistička škole Daruvar

Projekt se realizira u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR 3.1.14. Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada -faza II. Projekt sufinancira Europska unija i to iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala” 2007-2013.

Opći cilj projekta je unaprijediti razvoj poduzetničkih kompetencija u obrazovnom zanimanju Agroturistički tehničar temeljenih na ishodima učenja u svrhu poboljšanja njihovog samozapošljavanja u ruralnim područjima Hrvatske.

Specifični ciljevi projekta su:
-Poboljšati kurikulum Praktične nastave za Agroturističkog tehničara uvođenjem inovativnog modula u skladu sa zahtjevima tržišta
-Ojačati kompetencije nastavnika u području agromenadžmenta uvođenjem informacijske i komunikacijske tehnologije te novih metoda i alata u obrazovanje što je u skladu s ciljevima poziva.

Ciljnu skupinu čine:
12 nastavnika strukovnih predmeta iz Poljoprivredne škole, Ekonomske i turističke škole Daruvar i Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen
3 ravnatelja 
30 učenika iz Poljoprivredne škole, Ekonomske i turističke škole Daruvar i Srednje poljoprivredno i tehničke škole Opuzen

Projekt se realizira kroz slijedeće elemente projekta:
1. Analiza i utvrđivanje potrebnih kompetencija učenika u zanimanju Agroturistički tehničar
1.1. Terensko istraživanje u Republici Hrvatskoj
1.2. Studijsko putovanje u Poljsku
2. Opremanje učionica i instaliranje e-alata u Praktičnu nastavu Agroturističkog tehničara 
2.1. Nabavljanje opreme
2.2 Instaliranje opreme i programa
3. Stručno usavršavanje nastavnika i ravnatelja
3.1. Edukacijske radionice za nastavnike i ravnatelje u području e-učenja LMS (Learning Moodle System)
3.2. Edukacijska radionica u korištenju programa MS Project
3.3. Edukacijska radionica za nastavnike i ravnatelje u području pedagoško – metodičkog usavršavanja
4. Razvoj i uvođenje inovativnog modula: Menadžment u agroturizmu
4.1. Izrada modula s jasno definiranim ishodima učenja
4.2. Izrada pomoćnog nastavnog sredstva

Lokacija projekta:
Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Bjelovarsko – bilogorska županija i Dubrovačko – neretvanska županija.

Financijska vrijednost projekta iznosi 1.400.151,61 kuna.

Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci i to od 24. travnja 2015. godine do 23. travnja 2016. godine.

Projektni tim, čiji je član i naša nastavnica Maja Erak, dipl.ing.agr., održao je inicijalni sastanak u Zagrebu 21. svibnja.

Facebook
Twitter