Obavijest za učenike koji su podnijeli molbe nastavničkom vijeću

Obavijest za učenike…. Obavijest za učenike N.Boras, A.Perkić, T.Markić, A.Dropulić, M.Katić prema Odluci Nastavničkog vijeća od 22.05.2015. ispit iz Zaštite bilja polažu u ponedjeljak, 25.05.2015. s početkom u 17,15 sati.Ispit se polaže samo usmeno.Ispit se polaže iz sveukupnog nastavnog gradiva.Učenici polažu abecednim redom prezimena.

Termini dopunske nastave za maturante

Sukladno članku 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učeniku koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju u nadograđivanju znanja kroz dopunski rad. Učenik koji je upućen na dopunski rad ne može […]