Termini dopunske nastave za maturante

Sukladno članku 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učeniku koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju u nadograđivanju znanja kroz dopunski rad.

Učenik koji je upućen na dopunski rad ne može pristupiti polaganju ispita državne mature, ali može pristupiti obrani završnog rada u prvom roku.

Učenik je dopunsku nastavu dužan pohađati.

Dopunska nastava održat će se u periodu od 25.05. – 02.06. u ukupnom trajanju od 10 nastavnih sati prema rasporedu u privitku.

Raspored održavanja dopunskog rada za učenike 4.a i 4.b odjela
             
             
  25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05.  
sat ponedjeljak utorak  srijeda četvrtak petak  
1     zaštita b.      
2     zaštita b.      
3 engleski j. engleski j.        
4 engleski j. engleski j.        
5   zaštita b.     zaštita b.  
6   zaštita b.   engleski j. zaštita b.  
7       engleski j.    
             
             
  01.06. 02.06.        
sat ponedjeljak utorak  srijeda četvrtak petak  
1            
2            
3 engleski j. engleski j.        
4 engleski j. engleski j.        
5 zaštita bilja zaštita bilja        
6 zaštita bilja zaštita bilja        
             
             
   
     
Facebook
Twitter