ZANIMANJA

WEB DIZAJNER

Web stranica kao moderni način komuniciranja danas je nezaobilazni proizvod, a biti web dizajner je uz Internet programere i administratore računalnih mreža jedno od najtraženijih zanimanja. Osmisliti i izraditi web stranicu je osnovni proizvod koji će web dizajner napraviti u svom profesionalnom radu i sa ovim našim obrazovnim programom učenici će steći

  • vještinu služenja računalom, teoretska i praktična znanja vezana uz izradu web stranice
  • senzibilitet u vizualnom oblikovanju web sadržaja uz primjenu osnovnih dizajnerskih pravila
 

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja web dizajneri mogu svoja znanja ponuditi odmah na tržištu rada ili se mogu nastaviti školovati na nekim od srodnih veleučilišta ili fakulteta.

Uvjeti za upis

Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):

  • Hrvatski jezik,
  • Matematika,
  • prvi strani jezik
  • Fizika
  • Tehnička kultura
  • Likovna kultura
 

Web dizajner – plan i program

AGROTURISTIČKI TEHNIČAR

Kratak opis

Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva. Može pružati i druge turističke usluge.

Za obavljanje poslova agroturističkog tehničara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Opis poslova

Agroturistički tehničar radi na poljoprivrednim, turističkim i ugostiteljskim poslovima vlastitog gospodarstva (bavi se seoskim turizmom). Brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća i stoke. Organizira i vodi brigu o proizvodnji kvalitetne hrane (povrća, mesa, mlijeka ili ribe).

Agroturistički tehničar planira, procjenjuje i promovira usluge i sadržaje koje pruža korisnicima. Također, osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela zemlje. Planira i vrši nabavu robe te je zadužen za čuvanje živežnih namirnica. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane, vodi brigu o ekonomičnosti rada i estetskom izgledu prostora. Rad uključuje povezivanje i dopunjavanje te suradnju sa sličnim gospodarstvima. Agroturistički tehničar surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima te se kontinuirano stručno usavršava.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Agroturistički tehničar mora imati znanja o ekološkoj proizvodnji povrća, voća, vinove loze i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Za rad su mu potrebna osnovna znanja o općim karakteristikama domaćih životinja, načinu njihove reprodukcije, pravilnog hranjenja i njegom životinja te procesima proizvodnje mesa, mlijeka i jaja. Agroturistički tehničari bi trebali imati dobro razvijene vještine hortikulturnog uređenja gospodarstva, uređenje okućnice ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima – od formiranja i sadnje do njege i održavanja. Također, poželjna su znanja i vještine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući pritom tradicionalnu kuhinju i običaje.

Agroturistički tehničar treba znati osmisliti sadržaj i ponude, te prezentacije i promidžbu vlastitih usluga. Treba poznavati povijest i tradicije hrvatskog sela, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme. Agroturistički tehničar treba biti komunikativan, kreativan i snalažljiv, npr. ou rganizaciji različitih načina rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi i na selu.

Mogućnosti zapošljavanja

Agroturistički tehničar se može zaposliti na manjim turističkim i/ili ugostiteljskim objektima koji imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo te bave se proizvodnjom hrane. Također mogu raditi u poduzećima koja se bave raznim vidovima seoskog, ekološkog ili rekreativnog turizma. Postoji i mogućnost samozapošljavanja.

Agroturistički tehničar – nastavni plan i program

KOMERCIJALIST

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću, predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve, uvjerljivost, strpljivost, snalažljivost, fleksibilnost, samostalnost i sklonost timskom radu. Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole B kategorije. Posao komercijalista ne mogu obavljati osobe koje nemaju dobre organizacijske, prezentacijske i komunikacijske vještine, osobe s psihičkim problemima, kao i osobe s većim teškoćama vida, sluha i glasovno-govorne komunikacije.

Komercijalist – nastavni plan i program