Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2148-01/19-01/3) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena […]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole se objavljuje na web stranici škole i u Narodnim novinama dana 24. studenog 2023.g., rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. U nastavku se nalazi utvrđeni tekst. Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), 151/22), članka 125. […]

S tugom se opraštamo…

S prevelikom tugom u srcu opraštamo se od naše ravnateljice, profesorice Danijele Primorac koja nas je napustila nakon kratke i teške bolesti u 45.godini života.                                                           Danijela je bila osoba velikog srca i puna životne radosti.  Dugi je  niz godina, najprije kao profesorica hrvatskoga jezika, a potom i kao ravnateljica naše škole, obavljala svoj posao […]