RASPORED – DOPUNSKI RAD

RASPORED – DOPUNSKI RAD ( produžna nastava) MATEMATIKA:                                                                                WEB PROJEKTI: 29.06.2023. –  1. i 2. sat                                                                               29.06.2023. – 3. i 4. sat 30.06.2023. – 1. i 2. sat                                                                30.06.2023. – 3. i 4. sat 03.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                03.07.2023. – 3. i 4. sat 04.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                04.07.2023. – 3. […]

Izvješće drugog rebalansa financijskog plana 2022.

KLASA: 007-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-41 Opuzen, 23. prosinca 2022.g. Na temelju članka 47. Statuta Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2022. godine donio je ODLUKU o usvajanju izvješća drugog rebalansa Financijskog plana za 2022.g. I. Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen jednoglasnom odlukom usvaja izvješće […]

Plan nabave 2023.

KLASA: 007-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-40 Opuzen, 23. prosinca 2022.g. Na temelju članka 48. Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu na sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine donio je ODLUKU o usvajanju plana nabave za 2023.godinu Članak 1. Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole jednoglasno je usvojio […]