ZAKLJUČAK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OD 13. OŽUJKA 2024.

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacija (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) sa sjednice Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke, Opuzen održane dana 13. ožujka 2024. godine, objavljuje se slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice
  2. Dana suglasnost za promjenu ugovora na temelju Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine broj 155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine broj 22/24) za zaposlenike Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen
  3. Usvojena izmjena vremenika obrane završnih radova sukladno Školskom kurikulumu za 2023./2024.
  4. Podneseno Izvješće o samovrednovanju za 2022./2023.
  5. Tekuća riječ

Predsjednica Školskog: Cornelia Ćerlek

Zapisničar: Josipa Ključe

Facebook
Twitter