Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

KLASA: 007-01/22-01/01

URBROJ: 2148-01/22-01-39

Opuzen, 23. prosinca 2022.g.

Na temelju članka 48. Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu na sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine donio je

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu i Projekcija za razdoblje 2024.-2025.

Članak 1.

Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole jednoglasno je usvojio predloženi Financijski plan za 2023.godinu i projekcije za razdoblje 2024.-2025.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom korištenja.

Predsjednica Školskog odbora:

Martina Glučina, prof.

Facebook
Twitter