Natječaj za dodjelu stipendija učenika prvih razreda Srednje poljoprivredne i tehničke škole u školskoj godini 2022./2023.

KLASA: 007-01/22-01/01

URBROJ: 2148-01/22-01-23

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika (KLASA: 007-01/22-01/01, URBROJ: 2148-04/22-01-22) Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke škole od 4. srpnja 2022.g., Srednja poljoprivredna i tehnička škola raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA PRVIH RAZREDA SREDNJE POLJOPRIVREDNE I TEHNIČKE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu 15 stipendija učenicima prvih razreda Srednje poljoprivredne i tehničke škole u školskoj godini 2022./2023.

Od ukupnog broja stipendija:

  • 10 stipendija dodjeljuje se za upisano zanimanje „Komerijalist”
  • 5 stipendija dodjeljuje se za upisano zanimanje „Web dizajner”

II.

Dodjeljuju se  stipendije u iznosu od 2000,00 kuna po učeniku.

III.

Pravo na stipendiju u školskoj godini 2022./2023. može ostvariti učenik/ca koji/a udovoljava sljedećim kriterijima:

  • ako je redoviti/a učenik/ica Srednje poljoprivredne i tehničke škole koji/a u školskoj godini 2022./2023. upisuje prvi (1.) put prvi (1.) razred srednje škole
  • ako je učenik/ica u upisnom postupku Srednju poljoprivrednu i tehničku školu označio kao upisni prioritet br. 1.
  • ako je učenik/ca osmi razred osnovne škole završio/la s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50.

Poredak na listi formira se prema ostvarenom uspjehu 8. razreda, od većeg prema manjem, na dvije decimale.

IV.

Kao prijavu za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

– obrazac zahtjeva koji se nalazi na web stranici Škole, www.ssopuzen.hr

– kopiju svjedodžbe osmog razreda osnovne škole.

Provjeru označavanja prioriteta zanimanja povjerenstvo će utvrditi uvidom u upisnu evidenciju.

V.

Prijave na natječaj podnose se od 6. srpnja  do 15. srpnja 2022.g.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se:

1. putem e-maila na info@ssopuzen.hr ili

2. poštom na adresu Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen (sa naznakom – natječaj za stipendiranje učenika)

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj te sve potrebne podatke daju njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na Internet stranici Srednje poljoprivredne i tehničke škole (www.ssopuzen.hr) najkasnije do 31.8.2022.

Facebook
Twitter