Sadržaj i način testiranja_natječaj za radno mjesto nastavnika fizike

KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2148-01/20-01-21 Opuzen,  23. listopada 2020.g.                        Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj (KLASA: 112-01/20-01/1 URBROJ: 2148-01/20-01-20) od 20. listopada 2020.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika fizike na neodređeno vrijeme od 2 sata nastave tjedno, […]