Upute maturantima za prijavu završnog rada

 

UPUTA MATURANTIMA

Dana 24. ožujka 2020. na stranicama MZO-a/Škole za život objavljena je preporuka da se prijava obrane završih radova obavi e-mailom do 1. travnja 2020., stoga sve koji prijavu još nisu obavili molimo postupiti po uputi:

1. Preuzmite obrazac prijave pod nazivom Prijavnica za obranu završnog rada sa službene web stranice.

2. Prvu stranicu obrasca ispunite računalno u word dokumentu. Klasu, urbroj i matični broj ne morate upisivati. Obrani pristupate u LJETNOM ROKU, prvi put. (Crtu za potpis ostavite praznu.)

3. Ispunjeni obrazac bez potpisa pošaljite na info@ssopuzen.hr. Ne dostavljati dolaskom u Školu.

4. Čim zaprimimo obrazac, na mail s kojeg ste ga poslali dobit ćete potvrdu o tome. Ukoliko ne dobijete potvrdu, nismo ništa zaprimili.

 

Službeni rok prijave je 1. travnja 2020.

 

Učenici koji su već obavili prijavu neka zanemare ovu obavijest.

Facebook
Twitter