Popis odabranih ponuda_izvanučionička nastava Interliber, Zagreb

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 1/2019 i izbor najpovoljnije ponude objavljuje popis odabranih ponuda koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava posjet manifestaciji Interliber u Zagrebu. Sastanak roditelja je 28. listopada 2019. u 19 sati.