Telefonske linije u kvaru

Zbog tehničkog kvara na telefonskim linijama kojeg TCom još nije uspio otkloniti, službene telefonske linije ne rade. U funkciji je jedino 020 672 690.