Skraćeni zapisnici sa sjednica Školskog odbora od 01.06. – 31. 12. 2016.

Sukladno Zakonu o pristupu informacijama objavljujemo skraćene zapisnike sa sjednica Školskog odbora od 01.06. – 31.12. 2016.

Facebook
Twitter