Skills Week_Day 4-Tjedan vještina_4. dan

Za četvrti dan Tjedna strukovnih vještina pripremili smo predavanje o tradicionalnoj gradnji prirodnim i recikliranim materijalima. Predavanje o tradicionalnoj gradnji održao je dr.sc. Dražen Šimleša, znanstveni novak na institutu Ivo Pilar. Predavač je član ZMAG-a (Zelena mreža aktivističkih udruga) Predavanje predstavlja razloge za promoviranje i koristenje prirodnih materijala u graditeljstvu. Predavač živi i radi na […]