Važno! Upute o sufinanciranju troškova prijevoza

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa od nove školske godine pristupit će novom modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnog cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim.

Članovima kućanstva smatraju se osobe u smislu članka 4. Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno osobe koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Učenik/ca se ubraja u ukupan broj članova kućanstva. Osobe koje ne žive na istoj adresi prebivališta kao učenik/ca ne računaju se u članove kućanstva.

Kako bismo obavili taj posao na najefikasniji način, molimo da popunite podatke u tablici koju smo vam danas dali u školi. Te podatke ćemo mi unijeti u sustav https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/

Prikupljeni podaci obrađivat će se samo za navedenu svrhu, sukladno članku 5. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Molimo da nam podatke dostavite do petka.

Facebook
Twitter