Natječaj za radno mjesto nastavnika matematike

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen  raspisuje:

 

  NATJEČAJ za radno mjesto

 

  1. nastavnika-cu za predmet: Matematika – 1 izvršitelj –puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme, do povratka s porodiljinog dopusta.

 

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz prijavu za natječaj priložiti: kratak životopis, preslik diplome, domovnice, rodnog lista.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5, s naznakom «za natječaj».

Natječaj je otvoren od 3. ožujka do 14. ožujka 2015.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

U Opuzenu, 3. ožujka 2015.

Facebook
Twitter