Zaključci sa sjednice Školskog odbora održanog 30.01.2015.

Ad.1.) Jednoglasno usvojen zapisnik s prethodne sjednice.

Ad.2.) Izvješće o inventuri jednoglasno usvojeno.

Ad.3.) Financijsko izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2014. godini jednoglasno usvojeno.

Ad.4.) Usvojen je Pravilnik o radu.

Ad.5.) Razno

Facebook
Twitter