Obavijest o početku izobrazbe o održivoj uporabi pesticida

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Srednja poljoprivredna i tehnička škola predstavlja ovlaštenu instituciju za provedbu izobrazbe o održivoj uporabi pesticida.

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj 020 672 690 ilil info@ssopuzen.hr

Datum objave:  9. prosinca 2014.

 

Obavijest o tečajevima u siječnju, 2015.

 

Vrsta izobrazbe:     Osnovna izobrazba, modul za profesionalne korisnike (OPG i  drugi poljoprivrednici)

Mjesto izobrazbe: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen

Trajanje izobrazbe: 15 sati

Polaganje ispita:    Na kraju tečaja ili u roku 30 dana od završetka izobrazbe

Cijena izobrazbe:   400,00 kn (izobrazba, polaganje ispita i izdavanje iskaznice)

Iznos uplatiti na žiroračun škole HR7023400091110113335 (obavezno navesti OIB uplatitelja) ili na blagajni škole u tajništvu.

Najam Priručnika: 20 kuna na tjedan

Prijave se vrše putem Pristupnog lista koji možete preuzeti na web stranici škole ili popuniti direktno u Školi.  Uz pristupni list potrebno je priložiti svjedodžbu o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi odnosno diplomu. Prijave su otvorene do popune kapaciteta.

Datum izobrazbe

 

Vrijeme

 

Broj polaznika

 

8. – 10. siječnja 2015.

( četvrtak – subota)

 

9:00 – 14:00 sati

 

20

 

22. – 24. siječnja 2015.

( četvrtak – subota)

14:00 – 19:00 sati

20

 Napomena:

 U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) sve osobe koje prilikom obavljanja svog rada na bilo koji način dolaze u doticaj s pesticidima bilo da vode brigu o njihovoj nabavci bilo primjeni, moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Srednja poljoprivredna i tehnička škola predstavlja ovlaštenu instituciju za provedbu izobrazbe. Nakon završenog programa izobrazbe poljoprivrednik će dobiti potvrdu o završenoj izobrazbi i identifikacijsku iskaznicu za daljnje obavljanje poslova, primjenu pesticida ili kupnju sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama. Identifikacijska iskaznica je neprenosiva i vrijedi samo uz osobnu kartu. Kupnja zaštitnih sredstava će se od 26.11.2015. moći obaviti samo uz iskaznicu na koju će poljoprivredna apoteka zadužiti vrstu i količinu kupljenih zaštitnih sredstava.

 Preporuka je da u izobrazbu krenete što prije, dok su cijene pristupačne i dok nije počela sezona proljetnih, ljetnih ili jesenskih radova!

 

Facebook
Twitter