Obavijest za učenike koji su navršili 18 godina

Učenici koji su navršili 18 godina gube status osigurane osobe ukoliko se ne prijave na HZZO.

Sukladno novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80 od 28.6.2013.) svi redoviti učenici srednjih škola koji su navršili 18 godina života više se ne smatraju djecom i nisu obvezno zdravstveno osigurani preko nositelja osiguranja (roditelja) nego imaju obvezu prijaviti se na HZZO (temeljem potvrde obrazovne ustanove) kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje. U protivnom gube status osigurane osobe.
Rok za prijavu je:
• za srednjoškolce 30 dana od dana isteka školske godine, a to je 30.9.

Facebook
Twitter