Podsjetnik učenicima koji su upućeni na polaganje popravnih ispita i završnog rada u jesenskom roku

Prvi razred 

Hrvatski jezik 25.08.2014. u 9 pis.; 26.08.2014. u 9 usm.
Matematika 25.08.2014. u 10,30 pis.; 26.08.2014. u 10 usm.
Kemija 26.08.2014. u 8 

Drugi razred 

Engleski j. 25.08.2014. u 9 pis.; 26.08.2014. u 10 usm.
Matematika 25.08.2014. u10,30 pis.; 26.08.2014. u 9 us.
Poznavanje polj.k. 27.08.2014. u 9 sati

Treći razred 

Matematika 27.08.2014. u 9 pis. ; 27.08.2014. u 11 usm.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA
Srećko Šutalo 25.08.2014. u 9 sati
Kristian Vištica 25.08.2014. u 9,30 sati

Facebook
Twitter