Natječaj za radna mjesta

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Trg opuzenske bojne 5, Opuzen  raspisuje:

 

  NATJEČAJ za radno mjesto

 

  1. nastavnika-cu za predmet Fizika – 1 izvršitelj –nepuno radno vrijeme,  4 sati u nastavi, neodređeno radno vrijeme;

 

  1. nastavnika-cu za predmet Matematika – 1 izvršitelj –nepuno radno vrijeme,  6 sati u nastavi, neodređeno radno vrijeme

 

  1. nastavnika-cu za predmet Njemački jezik – 1 izvršitelj –nepuno radno vrijeme,  6 sati u nastavi, neodređeno radno vrijeme

 

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz prijavu za natječaj priložiti: kratak životopis, preslik diplome, domovnice, rodnog lista.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen, Trg opuzenske bojne 5, s naznakom «za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Facebook
Twitter