Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) propisano je da javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju koji sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%. Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Zakon nalaže da su svi javni naručitelji obvezni na svojim internetskim stranicama ili oglasnoj ploči objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi. Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi odnosi se na ugovore svih vrijednosti.

Ravnateljica i članovi Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke škole podnijeli su izvješće vezano za članak 5.c iz kojeg je razvidno kako ne podliježu članku 5.c Zakona o javnoj nabavi.