Potvrde o statusu učenika preuzmite iz aplikacije e-Dnevnik

Potvrdu je moguće generirati iz e-Dnevnika u svrhu dokazivanja da učenik u aktualnoj školskoj godini ima status redovitog učenika. Takva potvrda je potrebna za: ostvarivanje prava na učenički prijevoz (pokaz) ostvarivanje prava na dječji doplatak smještaja u učeničkom domu stipendiranje ostvarivanje prava na socijalnu pomoć ostvarivanje i drugih prava za koja je potrebna potvrda o statusu učenika.  […]

Obavijest o početku nastave 4. rujna 2023.g.

U ponedjeljak, 4. rujna 2023.g. učenici će imati samo prva dva sata: 8:00 – 8:45 8:50 – 9:35. Prvi dan nastave nije potrebno nositi literaturu, učenici će tada dobiti raspored sati i ostale potrebne informacije. Isti dan vršit će se upis učenika u više razrede.

RASPORED – DOPUNSKI RAD

RASPORED – DOPUNSKI RAD ( produžna nastava) MATEMATIKA:                                                                                WEB PROJEKTI: 29.06.2023. –  1. i 2. sat                                                                               29.06.2023. – 3. i 4. sat 30.06.2023. – 1. i 2. sat                                                                30.06.2023. – 3. i 4. sat 03.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                03.07.2023. – 3. i 4. sat 04.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                04.07.2023. – 3. […]