Naknadni jesenski upisni rok

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku u srednju školu u program obrazovanja […]

Web dizajner – plan i program

Opći dio Red. br. Nastavni predmet Tjedni broj sati     1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 1. Hrvatski jezik 4 4 3 3 2. Strani jezik 3 3 3 3 3. Povijest 2 2 – – 4. Geografija 2 1 – – 5. Vjeronauk/Etika 1 1 1 1 6. Tjelesna i zdravstvena […]

Upisi

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za […]

Upisi

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za […]