POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA – natječaj za radno mjesto nastavnik ugostiteljsko posluživanje

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-5 Opuzen, 6. travnja 2022.g. Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi i odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98./19., 64/20) Povjerenstvo za procjenu i […]

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA – natječaj za radno mjesto stručni suradnik pedagog

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-4 Opuzen, 6. travnja 2022.g. POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA I. Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog, na određeno nepuno radno vrijeme, koji je objavljen dana 17. ožujka 2022.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje poljoprivredne i […]

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje – natječaj stručni suradnik pedagog

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-3 Opuzen, 25. ožujka 2022.g.               Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručni suradnik pedagog na određeno vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I […]

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje – natječaj ugostiteljsko posluživanje

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2148-01/22-01-2 Opuzen, 25. ožujka 2022.g.               Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice ugostiteljsko posluživanje na neodređeno vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I […]

Natječaj – stručnik suradnik/ica pedagog

Na temelju članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2148-01/19-01/3) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena objavljuje […]

Natječaj – nastavnik/ica ugostiteljsko posluživanje

Na temelju članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2148-01/19-01/3) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena objavljuje […]