POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA – OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

KLASA: 112-01/23-01/01 URBROJ: 2148-01/23-01-9                   Opuzen, 13. siječnja 2022.g. POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA I. Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto stručni nastavnik/ica osnove trgovačkog prava, koji je objavljen dana 9. prosinca 2022.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje poljoprivredne i tehničke škole održat […]

Odluka povjerenstva po natječaju za računalnu grafiku i poziv na razgovor

Odluka povjerenstva o procjeni kandidata na natječaju za radno mjesto nastavnika/ice računalna grafika POZIV NA RAZGOVOR Prema odredbama Pravilnika, kandidatkinju se poziva na razgovor koji će se održati u petak, 20. siječnja 2023.g. u 9 sati u uredu ravnateljice. Ravnateljica Danijela Primorac

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA- LIKOVNA UMJETNOST

KLASA: 112-01/23-01/01 URBROJ: 2148-01/23-01-8 Opuzen, 13. siječnja 2022.g. POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA I. Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto stručni nastavnik/ica likovne umjetnosti, na neodređeno nepuno radno vrijeme, koji je objavljen dana 9. prosinca 2022.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje poljoprivredne […]

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2023

travanj 2023., Prag, Dresden, Beč OBAVIJEST o obustavi postupka: zbog pada zainteresiranosti učenika (više od 1/3 prethodno zainteresiranih), Povjerenstvo je odlučilo kako je u svrhu ekonomičnosti potrebno obustaviti postupak organizacije višednevne izvanučioničke nastave. Jedini ponuditelj PERLA SVJETSKA PUTOVANJA, turistička agencija d.o.o. pravovremeno je obaviješten. Danijela Primorac, ravnateljica škole

Sadržaj i načini testiranja, pravni i drugi izvori – natječaj za radno mjesto nastavnika/ice predmeta računalna grafika

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 9. prosinca 2022.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta računalna grafika na neodređeno nepuno radno vrijeme vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  […]

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori – natječaj za radno mjesto nastavnika/ice predmeta likovna umjetnost

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 9. prosinca 2022.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta likovna umjetnost na neodređeno nepuno radno vrijeme , 2 sata neposredno odgojno – obrazovnog rada tjedno, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  […]

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori – natječaj za radno mjesto nastavnik/ica osnove trgovačkog prava

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 9. prosinca 2022.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta osnove trgovačkog prava na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposredno odgojno – obrazovnog rada tjedno, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  […]