Naknadni jesenski upisni rok

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku u srednju školu u program obrazovanja […]

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA – OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

KLASA: 112-01/23-01/01 URBROJ: 2148-01/23-01-9                   Opuzen, 13. siječnja 2022.g. POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA I. Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto stručni nastavnik/ica osnove trgovačkog prava, koji je objavljen dana 9. prosinca 2022.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje poljoprivredne i tehničke škole održat […]