Sadržaj i način testiranja – tajnik školske ustanove

KLASA: 112-01/24-01/18URBROJ: 2117-153/24-02-1               Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 3. travnja do 11. travnja 2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu tajnika školske ustanove na određeno puno radno vrijeme, zamjena, do povratka zaposlenice na posao Povjerenstvo za procjenu i […]

Natječaj za radno mjesto – tajnik školske ustanove

Na temelju članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2148-01/19-01/3) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena […]

Sadržaj i način testiranja – PSIHOLOGIJA PRODAJE

KLASA: 112-01/24-01/14URBROJ: 2117-153/24-02-1               Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 21. ožujka 2024.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta psihologija prodaje na određeno vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVOREZA PRIPREMANJE  […]

Sadržaj i način testiranja – OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

KLASA: 112-01/24-01/14URBROJ: 2117-153/24-02-2               Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 21. ožujka  2024.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta osnove trgovačkog prava na određeno vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVOREZA […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO- I.NASTAVIK/ICA PREDMETA PSIHOLOGIJA PRODAJE, II. NASTAVNIK/ICA OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

Na temelju članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2148-01/19-01/3) Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena […]