Dokumenti i informacije

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o radu školske knjižnice Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu školskog sportskog društva “Srednja škola Opuzen” Procedura blagajničkog poslovanja Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u SPTŠ […]

Katalog informacija

OPĆE INFORMACIJE/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti: […]