ZAKLJUČAK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OD 29. VELJAČE 2024.G.

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacija (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) sa sjednice Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke , Opuzen održane dana 29. veljače 2024. godine, objavljuje se slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice
  2. Usvojena Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa te Školskog kurikuluma za šk. godinu 2023./2024.
  3. Suglasnost za izmjenu satnice za radno mjesto nastavnika informatike
  4. Razno

Predsjednica školskog odbora: Cornelia Ćerlek

Zapisničarka: Ina Žderić

Facebook
Twitter