ZAKLJUČAK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OD 02. TRAVNJA 2024.

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacija (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) sa sjednice Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke, Opuzen održane dana 02. travnja 2024. godine, objavljuje se slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice
  2. Usvojen prijedlog Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen
  3. Obaviješteni o pristiglom Rješenju o određivanju biračkih mjesta na području Grada Opuzena
  4. Donesena odluka o sklapanju novog ugovora o radu za radno mjesto nastavnika matematike
  5. Tekuća riječ

Predsjednica školskog odbora: Cornelia Ćerlek

Zapisničarka: Josipa Ključe

Facebook
Twitter