Sadržaj i način testiranja – tajnik školske ustanove

KLASA: 112-01/24-01/18
URBROJ: 2117-153/24-02-1

              Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 3. travnja do 11. travnja 2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu tajnika školske ustanove na određeno puno radno vrijeme, zamjena, do povratka zaposlenice na posao Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje

SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE
ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA TESTIRANJE

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua – usmenog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će započeti s testiranjem.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
  • razgovarati sa s ostalim kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

1.    Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,05/12., 16/12. 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23., 156/23.)

2.    Zakon o radu (NN 93/14., 127/17.,98/19., 151/22., 46/23., 64/23.)

3.    Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“, broj 02/11)


Poziv kandidatima za testiranje s točnim vremenom i rasporedom testiranja bit će objavljen nakon otvaranja prijava, na mrežnoj stranici škole u rubrici pod nazivom NATJEČAJI I PONUDE.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Facebook
Twitter