Zaključak sa plenarne sjednice Školskog odbora od 6. veljače 2024.

Sa plenarne sjednice Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke , Opuzen održane dana 6. veljače 2024. godine, objavljuje se slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice.
  2. Utvrđen dogovor o predstavljanju programa rada mandata kandidatkinje po natječaju za imenovanje ravnatelja/ice škole s predstavnicima nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika, u skladu s odredbama Statuta Škole. Određeno kako će svako tijelo pojedinačno organizirati sjednice na kojima će kandidatkinja predstaviti program rada mandata po natječaju.

Predsjednica Školskog odbora

Cornelia Ćerlek

Zapisničarka

Maja Bajo Mataga

Facebook
Twitter