Zaključak sa sjednice Školskog odbora 5.2.2024.

Na temelju članka 10. stavka 12. Zakona o pravu na pristup informacija (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) sa sjednice Školskog odbora Srednje poljoprivredne i tehničke , Opuzen održane dana 5.2. 2024. godine, objavljuje se slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice.
  2. Razmatrana prijava pristigla po natječaju za imenovanje ravnatelja/ice škole. Pristigla jedna prijava, pravodobno, potpuna, kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja.
  3. Vrednovane dodatne kompetencije kandidatkinje po natječaju za imenovanje ravnatelja/ice škole, kandidatkinja ostvarila 3 od mogućih 3 boda.
  4. Utvrđena lista kandidata u skladu sa statutom škole. Školski odbor odlučuje da se kandidatkinja stavlja na Listu kandidata u skladu s natječajnim postupkom za imenovanje ravnatelja/ice škole.
  5. Članovi Školskog odbora odlučuju kako će se plenarna sjednica školskog odbora, predstavnika nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupa radnika sazvati za 6. veljače 2024.g. Cilj plenarne sjednice dogovor u vezi predstavljanja programa rada mandata kandidatkinje po natječaju za imenovanje ravnatelja/ice.

Predsjednica Školskog odbora

Cornelia Ćerlek

Zapisničarka

Maja Bajo Mataga

Facebook
Twitter