Sadržaj i način testiranja – povijest

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2117-153/23-10-13

              Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi, Opuzen, a vezano uz raspisani natječaj od 19. prosinca 2023.g. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika predmeta povijest na određeno vrijeme Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  objavljuje

SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE

ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua – usmenog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će započeti s testiranjem.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
  • razgovarati sa s ostalim kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17.,  68/18., 98/19., 64/20., 151/22.),
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010, 82/2019, 43/20)
  3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (94/2015, 3/2017)
  4. Sadržaji kurikuluma nastavnog predmeta i međupredmetnih tema (Narodne novine,    (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/medjupredmetne-teme/3852).

Poziv kandidatima za testiranje s točnim vremenom i rasporedom testiranja bit će objavljen nakon otvaranja prijava, na mrežnoj stranici škole u rubrici pod nazivom NATJEČAJI I PONUDE.

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Facebook
Twitter