RASPORED – DOPUNSKI RAD

RASPORED – DOPUNSKI RAD ( produžna nastava)

MATEMATIKA:                                                                                WEB PROJEKTI:

29.06.2023. –  1. i 2. sat                                                                               29.06.2023. – 3. i 4. sat

30.06.2023. – 1. i 2. sat                                                                30.06.2023. – 3. i 4. sat

03.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                03.07.2023. – 3. i 4. sat

04.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                04.07.2023. – 3. i 4. sat

05.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                05.07.2023. – 3. i 4. sat

06.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                06.07.2023. – 3. i 4. sat

07.07.2023. – 1. i 2. sat                                                               

ENGLESKI:                                                                                         RAČUNOVODSTVO:

29.06.2023. – 1. i 2. sat                                                                29.06.2023. – 1. i 2. sat

30.06.2023. – 1. i 2. sat                                                                30.06.2023. – 1. i 2. sat

03.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                03.07.2023. – 1. i 2. sat

04.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                04.07.2023. – 1. i 2. sat

05.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                05. 07.2023. – 1. i 2. sat

06.07.2023. – 1. i 2. sat

RAČUNOVODSTVO:                                                                      POLITIKA I GOSPODARSTVO

29.06.2023. – 1. i 2. sat                                                                29.06.2023. – 3. i 4. sat

30.06.2023. – 1. i 2. sat                                                                30.06.2023. – 3. i 4. sat

03.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                03.07.2023. – 3. i 4. sat

04.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                04.07.2023. – 3. i 4. sat

05.07.2023. – 1. i 2. sat                                                                05. 07.2023. – 3. i 4. sat

POSLOVNE KOMUNIKACIJE                                                       FIZIKA

29.06.2023. – 3. i 4. sat                                                                03.07.2023. – 3. i 4. sat

30.06.2023. – 3. i 4. sat                                                                04.07.2023. – 3. i 4. sat

03.07.2023. – 3. i 4. sat                                                                05.07.2023. – 3. i 4. sat

04.07.2023. – 3. i 4. sat                                                                06.07.2023. – 3. i 4. sat

05.07.2023. –3. i 4. sat                                                                 07. 07.2023. – 3. i 4. sat

Facebook
Twitter