Plan nabave 2023.

KLASA: 007-01/22-01/01

URBROJ: 2148-01/22-01-40

Opuzen, 23. prosinca 2022.g.

Na temelju članka 48. Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu na sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine donio je

ODLUKU

o usvajanju plana nabave za 2023.godinu

Članak 1.

Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole jednoglasno je usvojio plan nabave za 2023.godinu. Plan nabave za 2023.godinu sastavni je dio ove odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom korištenja.

Predsjednica Školskog odbora:

Martina Glučina, prof.

Facebook
Twitter