Izvješće drugog rebalansa financijskog plana 2022.

KLASA: 007-01/22-01/01

URBROJ: 2148-01/22-01-41

Opuzen, 23. prosinca 2022.g.

Na temelju članka 47. Statuta Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2022. godine donio je

ODLUKU

o usvajanju izvješća drugog rebalansa Financijskog plana za 2022.g.

I.

Školski odbor Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen jednoglasnom odlukom usvaja izvješće drugog rebalansa Financijskog plana za 2022.g.

Obrazloženje rebalansa sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora:

Martina Glučina, prof.

Facebook
Twitter