Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u šk.god 2022./2023. – jesenski krug upisa

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br. 49/2015, 109/16, 47/2017, 39/2022) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Srednja poljoprivredna i tehnička škola objavljuje

Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole 2022./2023.

– j e s e n s k i r o k

Srednja poljoprivredna i tehnička škola u jesenskom roku upisa učenika u prvi razred srednje škole upisuje:

  • smjer Komercijalist – 2 (dva) učenika (trajanje programa 4 godine)

Uvjeti, postupci i rokovi detaljno su pojašnjeni u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasa: 602-03/22-06/00004 Urbroj:533-05-22-0027 od 18. svibnja 2022. 

Komercijalist

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Ukoliko je zaposlen u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ukoliko radi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje*.

Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

Trajanje obrazovnog programa u godinama4
Broj učenika2
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednjaTehnička kultura (uz hrvatski , matematiku, prvi strani jezik, povijest i geografiju)
škola)
 
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određujeNatjecanje mladih tehničara
ga srednja škola) 
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanjauredan vid, uredan sluh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis upotvrda nadležnoga školskog liječnika
program
 
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 23.8.2022. u 9,30 (na zahtjev učenika)
jezika (za učenike koji nisu pohađali u osnovnoj školi)
 
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranogProvjera predznanja engleskoga jezika – 19.8.2022. u 9,30 (na zahtjev učenika)
jezika za učenike s teškoćama u razvoju(koji nisu pohađali)
 
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezniEngleski jezik, Njemački jezik
nastavni predmeti
 
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kaoEtika, Vjeronauk
izborni nastavni predmet
 
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov0,00kn
udjel godišnje)
 
Iznos školarine za kandidate izvan EU0,00kn

Potrebni dokumenti (upisnice, liječničke potvrde i svjedodžbe te svi ostali dokumenti kojima se dokazuju dodatni bodovi) dostavljaju se u školu 29. i 30. kolovoza 2022.g. osobno (od 8 do 12) ili na e-mail: info@ssopuzen.hr.

Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2022.

  • Jedinstveni popis  zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa
  • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
  • Odluka  o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj 2022./2023.
Facebook
Twitter