Izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi

1. Duplikat/prijepis svjedodžbi

Škola izrađuje original svjedodžbi samo za svoje polaznike i ne posjeduje u arhivi originale ili preslike svjedodžbi. Duplikate svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta.

Obrascem Zahtjeva u prilogu može se zatražiti izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument (duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnateljice. 

2. Način i uvjeti izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbi i potvrde o školovanju

Na temelju Odluke Školskog odbora od 9. svibnja 2022. godine izrada duplikata/prijepisa svjedodžbi naplaćuje se 50,00 kn po svjedodžbi.

Zahtjevi se podnose u administratora Škole svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme za stranke od 9 do 13 sati ili putem e-mail adrese info@ssopuzen.hr.

Zainteresirane stranke dužne su čitljivo i u cijelosti popuniti obrazac Zahtjeva.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) duplikat/prijepis svjedodžbe/ potvrda o školovanju se izdaje najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana podnošenja potpuno ispunjenog Zahtjeva i obavljene uplate specificirane u postupku izrade duplikata/prijepisa/ potvrde o školovanju. 

NAPOMENA! Potvrde o redovnom školovanju učenika moguće je samostalno preuzeti i putem Internet linka https://potvrde.skole.hr/login u sustavu e-GRAĐANI.

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Postupak za izradu duplikata/prijepisa svjedodžbe:

  1. Popuniti čitljivo i u cijelosti Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe
  2. Uplatiti na žiro račun Škole IBAN: HR7023400091110113335 (PBZ banka d.d.) odgovarajući iznos ovisno o broju dokumenata za koje se traži duplikat/prijepis (dokaz o plaćanju na uvid) uz opis plaćanja: “DUPLIKAT/PRIJEPIS svjedodžbe” i ime i prezime osobe za koju se isti izdaju.

 OVJERA SVJEDODŽBI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zaprima učestale upite fizičkih osoba i srednjoškolskih ustanova vezano uz mogućnost ovjere preslika svjedodžbi učenika od strane školskih ustanova.

Ministarstvo skreće pažnju da postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009 I 120/16) i nije u nadležnosti školskih ustanova.

Facebook
Twitter