Web dizajner – plan i program

Opći dio

Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
  1. razred2. razred3. razred4. razred
1.Hrvatski jezik4433
2.Strani jezik3333
3.Povijest22
4.Geografija21
5.Vjeronauk/Etika1111
6.Tjelesna i zdravstvena kultura2222
7.Matematika3333
8.Fizika22
9.Kemija2
10.Biologija2
11.Politika i gospodarstvo2
12.Glazbena umjetnost11
13.Informatika22
14.Likovna umjetnost22
 Ukupno općeobrazovni dio25241315

Stručni dio

Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
  1. razred2. razred3. razred4. razred
1.Programiranje za web222
2.Baze podataka2
3.Računalna grafika2
4.Dizajn za web332
5.Web sadržaji23
6.Web projekti2344
7.Komunikacija i marketing za Web22
8.Internetske tehnologije3
 Ukupno stručni dio781513

Izborni dio

Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
  1. razred2. razred3. razred4. razred
1.Animacija4
2.Grafički dizajn4
3.Mobilne web stranice4
4.Napredno programiranje za web4
5.Napredne baze podataka4
 Ukupno izborni dio0044
 Sveukupno32323232
Facebook
Twitter